โปรเน็ตสำหรับลูกค้าใหม่

โปรเน็ตสำหรับซิมใหม่

สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดซิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปสามารถเลือกสมัครโปรได้จากหน้านี้เลยค่ะ มีให้เลือกสำหรับ 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 30 วัน เริ่มต้นเพียง 25 บาทต่อวันเท่านั้นค่ะ

โปรเน็ตสำหรับ 24 ชั่วโมง

เน็ต 1 Mbps
500 MB/24 ชั่วโมง

25 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 26.75 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps จนครบ 500 MB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7356*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 4 Mbps
จำนวน 1 GB/24 ชั่วโมง

32 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 34.24 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps จนครบ 1 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7359*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 6 Mbps
จำนวน 1.5 GB/24 ชั่วโมง

45 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 48.15 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
6 Mbps จนครบ 1.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7362*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 10 Mbps
จำนวน 2 GB/24 ชั่วโมง

55 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 58.85 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
10 Mbps จนครบ 2 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7365*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

25 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 26.75 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps จนครบ 500 MB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7356*206358# โทรออก

หรือ

32 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 34.24 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps จนครบ 1 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7359*206358# โทรออก

หรือ

45 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 48.15 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
6 Mbps จนครบ 1.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7362*206358# โทรออก

หรือ

55 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 58.85 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
10 Mbps จนครบ 2 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7365*206358# โทรออก

หรือ

โปรเน็ตสำหรับ 7 วัน

เน็ต 512 Kbps
จำนวน 2.5 GB/7 วัน

89 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 95.23 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จนครบ 2.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7354*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 1 Mbps
จำนวน 2.5 GB/7 วัน

120 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 128.4 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps จนครบ 2.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7357*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 4 Mbps
จำนวน 7 GB/7 วัน

220 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 235.4 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps จนครบ 7 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7360*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 6 Mbps
จำนวน 9 GB/7 วัน

270 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 288.9 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
6 Mbps จนครบ 9 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7363*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

89 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 95.23 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
512 Kbps จนครบ 2.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7354*206358# โทรออก

หรือ

120 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 128.4 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 Mbps จนครบ 2.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7357*206358# โทรออก

หรือ

220 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 235.4 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps จนครบ 7 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7360*206358# โทรออก

หรือ

270 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 288.9 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จนครบ 9 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7363*206358# โทรออก

หรือ

โปรเน็ตสำหรับ 30 วัน

เน็ต 1 Mbps
จำนวน 7.5 GB/30 วัน

350 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 374.5 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 Mbps จนครบ 7.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7358*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 4 Mbps
จำนวน 20 GB/30 วัน

650 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 695.5 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps จนครบ 20 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7361*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 6 Mbps
จำนวน 25 GB/30 วัน

850 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 909.5 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จนครบ 25 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7364*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 10 Mbps
จำนวน 33 GB/30 วัน

1,100 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 1,177 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
10 Mbps จนครบ 33 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7367*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

350 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 374.5 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps จนครบ 7.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7358*206358# โทรออก

หรือ

650 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 695.5 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps จนครบ 20 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7361*206358# โทรออก

หรือ

850 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 909.5 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
6 Mbps จนครบ 25 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7364*206358# โทรออก

หรือ

1,100 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 1,177 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จนครบ 33 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7367*206358# โทรออก

หรือ

หรือเลือกดูโปรอื่นๆของ AIS ได้ที่นี่

ขั้นตอนการสมัครแพ็กเสริม

1. เชคยอดคงเหลือ

เชคยอดคงเหลือให้เพียงพอสำหรับสมัครแพ็คเสริม หากยอดคงเหลือของท่านไม่พอ

2. เติมเงินให้พร้อม

หากยอดคงเหลือของท่านไม่เพียงพอ กรุณาเตรียมเงินให้พร้อม (หากเพียงพอแล้วสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย)

3. กดรหัสของแพ็กที่ต้องการ กดโทรออก

เลือกแพ็กที่ต้องการสมัครจาก Pronet Hub กดรหัสของแพ็กที่ต้องการสมัคร และกดโทรออก

4. รอข้อความตอบกลับ เริ่มใช้งานได้ทันที

รอรับข้อความยืนยันการสมัครจาก Service Provider และเริ่มใช้งานได้ทันที