โปรเน็ตสำหรับซิมใหม่

สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดซิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปสามารถเลือกสมัครโปรได้จากหน้านี้เลยค่ะ มีให้เลือกสำหรับ 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 30 วัน เริ่มต้นเพียง 25 บาทต่อวันเท่านั้นค่ะ

โปรเน็ตสำหรับ 24 ชั่วโมง

เน็ต 1 Mbps
500 MB/24 ชั่วโมง

25 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 26.75 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps จนครบ 500 MB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7356*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 4 Mbps
จำนวน 1 GB/24 ชั่วโมง

32 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 34.24 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps จนครบ 1 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7359*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 6 Mbps
จำนวน 1.5 GB/24 ชั่วโมง

45 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 48.15 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
6 Mbps จนครบ 1.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7362*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 10 Mbps
จำนวน 2 GB/24 ชั่วโมง

55 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 58.85 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
10 Mbps จนครบ 2 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7365*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

25 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 26.75 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps จนครบ 500 MB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7356*206358# โทรออก

หรือ

32 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 34.24 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps จนครบ 1 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7359*206358# โทรออก

หรือ

45 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 48.15 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
6 Mbps จนครบ 1.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7362*206358# โทรออก

หรือ

55 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 58.85 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
10 Mbps จนครบ 2 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7365*206358# โทรออก

หรือ

โปรเน็ตสำหรับ 7 วัน

เน็ต 512 Kbps
จำนวน 2.5 GB/7 วัน

89 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 95.23 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จนครบ 2.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7354*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 1 Mbps
จำนวน 2.5 GB/7 วัน

120 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 128.4 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps จนครบ 2.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7357*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 4 Mbps
จำนวน 7 GB/7 วัน

220 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 235.4 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps จนครบ 7 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7360*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 6 Mbps
จำนวน 9 GB/7 วัน

270 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 288.9 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
6 Mbps จนครบ 9 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7363*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

89 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 95.23 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
512 Kbps จนครบ 2.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7354*206358# โทรออก

หรือ

120 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 128.4 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 Mbps จนครบ 2.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7357*206358# โทรออก

หรือ

220 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 235.4 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps จนครบ 7 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7360*206358# โทรออก

หรือ

270 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 288.9 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จนครบ 9 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7363*206358# โทรออก

หรือ

โปรเน็ตสำหรับ 30 วัน

เน็ต 1 Mbps
จำนวน 7.5 GB/30 วัน

350 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 374.5 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 Mbps จนครบ 7.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7358*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 4 Mbps
จำนวน 20 GB/30 วัน

650 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 695.5 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps จนครบ 20 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7361*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 6 Mbps
จำนวน 25 GB/30 วัน

850 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 909.5 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จนครบ 25 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7364*206358# โทรออก

หรือ

เน็ต 10 Mbps
จำนวน 33 GB/30 วัน

1,100 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 1,177 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
10 Mbps จนครบ 33 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

สมัครบริการ กด
*777*7367*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

350 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 374.5 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps จนครบ 7.5 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7358*206358# โทรออก

หรือ

650 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 695.5 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps จนครบ 20 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7361*206358# โทรออก

หรือ

850 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 909.5 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
6 Mbps จนครบ 25 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7364*206358# โทรออก

หรือ

1,100 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 1,177 บาท)

เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จนครบ 33 GB จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps

*777*7367*206358# โทรออก

หรือ

หรือเลือกดูโปรอื่นๆของ AIS ได้ที่นี่

ขั้นตอนการสมัครแพ็กเสริม

1. เชคยอดคงเหลือ

เชคยอดคงเหลือให้เพียงพอสำหรับสมัครแพ็คเสริม หากยอดคงเหลือของท่านไม่พอ

2. เติมเงินให้พร้อม

หากยอดคงเหลือของท่านไม่เพียงพอ กรุณาเตรียมเงินให้พร้อม (หากเพียงพอแล้วสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย)

3. กดรหัสของแพ็กที่ต้องการ กดโทรออก

เลือกแพ็กที่ต้องการสมัครจาก Pronet Hub กดรหัสของแพ็กที่ต้องการสมัคร และกดโทรออก

4. รอข้อความตอบกลับ เริ่มใช้งานได้ทันที

รอรับข้อความยืนยันการสมัครจาก Service Provider และเริ่มใช้งานได้ทันที

Close Menu