Social + Entertainment ไม่อั้น

Social + Entertainment ไม่อั้น

โปรเสริม เอาใจสาวกโซเชียล ให้เล่นแอพสุดฮิตกันอย่างไม่อั้น ใครชอบแชะ ชอบแชร์ขอบอกว่าห้ามพลาด!

จัดเต็ม Social Media

Social Media:
4G/3G 24 ชั่วโมง

Social + Entertainment ไม่อั้น

7 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 7.49 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง ภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครบริการ กด
*777*701*206358# โทรออก

หรือ

Social Media:
4G/3G 7 วัน

Social + Entertainment ไม่อั้น

49 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 52.43 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง ภายใน 7 วัน

สมัครบริการ กด
*777*791*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

Social + Entertainment ไม่อั้น

7 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 7.49 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง ภายใน 24 ชั่วโมง

*777*701*206358# โทรออก

หรือ
Social + Entertainment ไม่อั้น

49 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 52.43 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง ภายใน 7 วัน

*777*791*206358# โทรออก

หรือ

จัดเต็ม Entertainment

รวม Entertainment:
4G/3G 24 ชั่วโมง

Social + Entertainment ไม่อั้น

29 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 31.03 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด
512Kbps ภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครบริการ กด
*777*808*206358# โทรออก

หรือ

รวม Entertainment:
4G/3G 7 วัน

Social + Entertainment ไม่อั้น

99 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 105.93 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด
512Kbps ภายใน 7 วัน

สมัครบริการ กด
*777*807*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

Social + Entertainment ไม่อั้น

29 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 31.03 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด
512Kbps ภายใน 24 ชั่วโมง

*777*808*206358# โทรออก

หรือ
Social + Entertainment ไม่อั้น

99 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 105.93 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด
512Kbps ภายใน 7 วัน

*777*807*206358# โทรออก

หรือ

Social Media

Line Non-Stop:
4G/3G 24 ชั่วโมง

Social + Entertainment ไม่อั้น

5 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 5.35 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง ภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครบริการ กด
*777*96*206358# โทรออก

หรือ

Facebook Non-Stop:
4G/3G 24 ชั่วโมง

5 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 5.35 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง ภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครบริการ กด
*777*9*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

Social + Entertainment ไม่อั้น

5 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 5.35 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง ภายใน 24 ชั่วโมง

*777*96*206358# โทรออก

หรือ
Social + Entertainment ไม่อั้น

5 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 5.35 บาท)

เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง ภายใน 24 ชั่วโมง

*777*9*206358# โทรออก

หรือ

YouTube

YouTube Non-Stop:
4G/3G 24 ชั่วโมง

29 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 31.03 บาท)

เน็ตเต็มสปีด ใช้งานต่อเนื่อง 500MB ภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครบริการ กด
*777*914*206358# โทรออก

หรือ

YouTube Non-Stop:
4G/3G 7 วัน

99 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 105.93 บาท)

เน็ตเต็มสปีด ใช้งานต่อเนื่อง 1.5 GB ภายใน 7 วัน

สมัครบริการ กด
*777*915*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

29 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 31.03 บาท)

เน็ตเต็มสปีด ใช้งานต่อเนื่อง 500MB ภายใน 24 ชั่วโมง

*777*914*206358# โทรออก

หรือ

99 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 105.93 บาท)

เน็ตเต็มสปีด ใช้งานต่อเนื่อง 1.5 GB ภายใน 7 วัน

*777*915*206358# โทรออก

หรือ

YouTube Go

YouTube Go Non-Stop:
4G/3G 24 ชั่วโมง

Social + Entertainment ไม่อั้น

9 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 9.63 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครบริการ กด
*777*860*206358# โทรออก

หรือ

YouTube Go Non-Stop:
4G/3G 7 วัน

Social + Entertainment ไม่อั้น

19 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 20.33 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 7 วัน

สมัครบริการ กด
*777*861*206358# โทรออก

หรือ

YouTube Go Non-Stop:
4G/3G 30 วัน

Social + Entertainment ไม่อั้น

59 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 63.13 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 30 วัน

สมัครบริการ กด *777*860*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

Social + Entertainment ไม่อั้น

9 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 9.63 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 24 ชั่วโมง

*777*860*206358# โทรออก

หรือ
Social + Entertainment ไม่อั้น

19 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 20.33 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 7 วัน

*777*861*206358# โทรออก

หรือ
Social + Entertainment ไม่อั้น

59 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 63.13 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 30 วัน

*777*860*206358# โทรออก

หรือ

LINE TV

LINE TV Non-Stop:
4G/3G 24 ชั่วโมง

Social + Entertainment ไม่อั้น

9 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 9.63 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครบริการ กด
*777*7313*206358# โทรออก

หรือ

LINE TV Non-Stop:
4G/3G 3 วัน

Social + Entertainment ไม่อั้น

25 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี = 26.75 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 3 วัน

สมัครบริการ กด
*777*7314*206358# โทรออก

หรือ

LINE TV Non-Stop:
4G/3G 7 วัน

Social + Entertainment ไม่อั้น

59 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 63.13 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 7 วัน

สมัครบริการ กด *777*7315*206358# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

Social + Entertainment ไม่อั้น

9 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 9.63 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 24 ชั่วโมง

*777*7313*206358# โทรออก

หรือ
Social + Entertainment ไม่อั้น

25 บาท / 3 วัน

(รวมภาษี = 26.75 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 3 วัน

*777*7314*206358# โทรออก

หรือ
Social + Entertainment ไม่อั้น

59 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 63.13 บาท)

เน็ต 4G/3G ไม่จำกัด ภายใน 7 วัน

*777*7315*206358# โทรออก

หรือ

ขั้นตอนการสมัครแพ็กเสริม

1. เชคยอดคงเหลือ

เชคยอดคงเหลือให้เพียงพอสำหรับสมัครแพ็คเสริม หากยอดคงเหลือของท่านไม่พอ

2. เติมเงินให้พร้อม

หากยอดคงเหลือของท่านไม่เพียงพอ กรุณาเตรียมเงินให้พร้อม (หากเพียงพอแล้วสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย)

3. กดรหัสของแพ็กที่ต้องการ กดโทรออก

เลือกแพ็กที่ต้องการสมัครจาก Pronet Hub กดรหัสของแพ็กที่ต้องการสมัคร และกดโทรออก

4. รอข้อความตอบกลับ เริ่มใช้งานได้ทันที

รอรับข้อความยืนยันการสมัครจาก Service Provider และเริ่มใช้งานได้ทันที