dtac Go โนลิมิต: โทร+เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด

dtac Go โนลิมิต

โปรเน็ต dtac Go โนลิมิต สุดฮิตติดชาร์ตด้วยความคุ้มค่า เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด + โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย
เริ่มต้นเพียง 15 บาทต่อ 1 วันเท่านั้น ได้ทั้งเน็ตได้ทั้งโทร!

Go โนลิมิต: โปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด + โทรฟรีไม่อั้น 24 ชั่วโมง

Go โนลิมิต:
256Kbps 24 ชั่วโมง

15 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 16.05 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
256Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

สมัครบริการ กด
*104*65*9060059# โทรออก

หรือ

Go โนลิมิต:
512Kbps 24 ชั่วโมง

24 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 25.68 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
512Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

สมัครบริการ กด
*104*66*9060059# โทรออก

หรือ

Go โนลิมิต:
1 Mbps 24 ชั่วโมง

29 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี = 31.03 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

สมัครบริการ กด
*104*67*9060059# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

15 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 16.05 บาท)

256 Kbps / 24 ชั่วโมง

เน็ต  ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
256Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย dtac (60 นาที/1 ครั้ง) ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

*104*65*9060059# โทรออก

หรือ

24 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 25.68 บาท)

512 Kbps / 24 ชั่วโมง

เน็ต ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
512Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย dtac (60 นาที/1 ครั้ง) ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

*104*66*9060059# โทรออก

หรือ

29 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี = 31.03 บาท)

1 Mbps / 24 ชั่วโมง

เน็ต  ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย dtac (60 นาที/1 ครั้ง) ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

*104*67*9060059# โทรออก

หรือ

Go โนลิมิต: โปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด + โทรฟรีไม่อั้น 7 วัน

Go โนลิมิต:
256Kbps 7 วัน

69 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 73.83 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
256Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

- ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ

สมัครบริการ กด
*104*75*9060059# โทรออก

หรือ

Go โนลิมิต:
512Kbps 7 วัน

99 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 105.93 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
512Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

-ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ

สมัครบริการ กด
*104*76*9060059# โทรออก

หรือ

Go โนลิมิต:
1 Mbps 7 วัน

119 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 127.33 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

- ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ

สมัครบริการ กด
*104*77*9060059# โทรออก

หรือ

Go โนลิมิต:
4 Mbps 7 วัน

169 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี = 180.83 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

- ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ
**พิเศษ ดู iflix ฟรี 30 วัน

สมัครบริการ กด
*104*78*9060059# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

69 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 73.83 บาท)

256Kbps / 7 วัน

– เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 256Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย dtac (60 นาที/1 ครั้ง) ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ

*104*75*9060059# โทรออก

หรือ

99 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 105.93 บาท)

512Kbps / 7 วัน

– เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 512Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

*ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ

โทร เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด (ไม่เกินครั้งละ 60 นาที)

ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักจากแพ็กเกจ

*104*76*9060059# โทรออก

หรือ

119 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 127.33 บาท)

1 Mbps / 7 วัน

– เน็ต ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

*ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ

โทร เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด (ไม่เกินครั้งละ 60 นาที)

ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก

*104*77*9060059# โทรออก

หรือ

169 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี = 180.83 บาท)

4 Mbps / 7 วัน

 – เน็ต ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

*ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ

โทร เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด (ไม่เกินครั้งละ 60 นาที)

ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักจากแพ็กเกจ

พิเศษ ดู iflix ฟรี 30 วัน

*104*78*9060059# โทรออก

หรือ

Go โนลิมิต: โปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด + โทรฟรีไม่อั้น 30 วัน

Go โนลิมิต:
256Kbps 30 วัน

249 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 266.43 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
256Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

- ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

สมัครบริการ กด
*104*95*9060059# โทรออก

หรือ

Go โนลิมิต:
512Kbps 30 วัน

349 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 373.43 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
512Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

- ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

สมัครบริการ กด
*104*96*9060059# โทรออก

หรือ

Go โนลิมิต:
1 Mbps 30 วัน

449 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 480.43 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

- ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

สมัครบริการ กด
*104*97*9060059# โทรออก

หรือ

Go โนลิมิต:
4 Mbps 30 วัน

649 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี = 694.43 บาท)

- เน็ต 4G/3G ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

- โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

- ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ
**พิเศษ ดู iflix ฟรี 30 วัน

สมัครบริการ กด
*104*98*9060059# โทรออก

หรือ

ค่าบริการ

รายละเอียด

สมัครบริการ กด

249 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 266.43 บาท)

256Kbps / 30 วัน

เน็ต ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
256Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

*104*95*9060059# โทรออก

หรือ

349 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 373.43 บาท)

512Kbps / 30 วัน

เน็ต ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
512Kbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

*104*96*9060059# โทรออก

หรือ

449 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 480.43 บาท)

1 Mbps / 30 วัน

เน็ต ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

*104*97*9060059# โทรออก

หรือ

649 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี = 694.43 บาท)

4 Mbps / 30 วัน

เน็ต ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด
4 Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

โทรฟรี เบอร์ dtac ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99สต./นาที โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรหลัก

ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็ก
*ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ
**พิเศษ ดู iflix ฟรี 30 วัน

*104*98*9060059# โทรออก

หรือ

ขั้นตอนการสมัครแพ็กเสริม

1. เชคยอดคงเหลือ

เชคยอดคงเหลือให้เพียงพอสำหรับสมัครแพ็คเสริม หากยอดคงเหลือของท่านไม่พอ

2. เติมเงินให้พร้อม

หากยอดคงเหลือของท่านไม่เพียงพอ กรุณาเตรียมเงินให้พร้อม (หากเพียงพอแล้วสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย)

3. กดรหัสของแพ็กที่ต้องการ กดโทรออก

เลือกแพ็กที่ต้องการสมัครจาก Pronet Hub กดรหัสของแพ็กที่ต้องการสมัคร และกดโทรออก

4. รอข้อความตอบกลับ เริ่มใช้งานได้ทันที

รอรับข้อความยืนยันการสมัครจาก Service Provider และเริ่มใช้งานได้ทันที

เบอร์ลัดดีแทค

เช็กยอดเงินคงเหลือ *101#
เช็กยอดโปรเสริมคงเหลือ *101*1#
เช็กยอดโบนัส *101*5#
เช็กโปรปัจจุบัน *1003
เช็กเบอร์ตัวเอง *102#
เปิดอินเตอร์เน็ต *104*71#
ปิดอินเตอร์เน็ต *104*72#